FNs logotypKonventionen antogs i FNs generalförsamling för snart två år sedan och i mars 2007 blev det möjligt för medlemsstaterna att ansluta sig. Den 3 maj i år började konventionen att gälla sedan 20 stater tillträtt. I dagsläget har ytterligare 20 tillkommit.
Sedan konventionen öppnades för ratificering har Sverige utrett om det behövs några ändringar i lagstiftningen för att landet ska kunna ansluta sig. Slutsatsen är att det går bra att tillträda konventionen utan lagändringar.
Att Sverige kan tillträda konventionen utan att först ändra lagen innebär dock inte landet lever upp till konventionens krav. Flera remissinstanser har påpekat att det finns brister, inte minst när det gäller tillgängligheten för personer med rörelsehinder (artikel 9).

Regeringen föreslår också att Sverige tillträder det tilläggsprotokoll som hör till konventionen. Protokollet gör det möjligt för personer som anser att deras rättigheter har kränkts att klaga hos en internationell övervakningskommitté.

Konventionen kräver dessutom
att det i varje stat ska finnas en oberoende granskare som övervakar hur konventionen efterlevs. Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har tidigare fått uppdraget att utreda hur en sådan inrättning kan utformas.

Läs regeringens proposition »

Text:

Kommentarer är avstängda.