En man med solglasögon kör bil med ett handreglage till gas och broms.
Att ha en anpassad bil kan vara nyckeln till ett friare liv. (Foto: Alfa27/Adobe Stock)

TEMA BILSTÖD Här hittar du alla Funktionshinderpolitiks artiklar om bilstöd och bilanpassning. 

Bilstödet har funnit i sin nuvarande form sedan slut av 1980-talet. Reglerna har dock förändrats genom åren och så sent som 2017 sjösattes den senaste lagändringen som bland annat innehåller nya regler för bidragen till inköp av bil och helt nya bidrag för den som behöver köpa fabriksmonterad extrautrustning.

Samtidigt har reglerna för fordonsanpassning stramats åt vilket har lett till att färre personer får stöd till anpassningar som golvsänkning.

 

Tema-artiklar Bilstöd:

Bilstödet i diket

1 mars, 2018 Trafikskylt som varnar för svag vägkant.

Ett år efter lagändringen hopar sig frågetecknen runt det statliga bilstödet. Nu larmar allt fler om att systemet inte fungerar.

Nya bilstödet kan ge dyrare bilköp

21 november, 2016 En man kör sin rullstol ut ur bilen på en lift montread vid en skjutdörr. I knät harhan ett barn.

Från årskiftet förändras det statliga bilstödet. Justerade inkomstgränser och nya tilläggsstöd kan ge högre bidrag till inköp av bil. Men samtidigt riskerar nya krav på fordonet att göra bilköpet dyrare.

 

Nyheter Bilstöd:

Anpassningsbranschen vill att regeringen gör mer

2 juli, 2018 En bil står på en lift i en bilverkstad.Anpassningsbranschen går på knäna. Fyra av tio anställda är borta sedan nya lagen trädde i kraft. Regeringens besked att konsekvenserna av nya lagen ska utredas väcker inget hopp.

Nu ses nya bilstödet över

30 juni, 2018 En man kör sin rullstol ut ur bilen på en lift montread vid en skjutdörr. I knät harhan ett barn.Långa handläggningstider och dyrare bilköp har för många blivit effekten av den nya bilstödet. Efter mycket kritik agerar nu regeringen.

Krisen för bilstödet blir allt svårare

23 maj, 2018 bränslemätare som visar på tom tankLäget är akut. Nu krävs konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problemen inom bilstödet och rädda anpassningsbranschen. Så löd budskapet vid en debatt på hjälpmedelsmässan Hjultorget på onsdagen.

Fortsatt osäkerhet kring bilstödet

3 maj, 2018 Man sitter i förarsätet på en bil som körs med handreglage.Försäkringskassan skriver ner prognoserna för utbetalningarna av det statliga bilstödet med 37 miljoner kronor.

Text: