Riksdagens emblem som det ser ut oanför en av dörrarna till riksdagshuset.De båda partiernas ledamöter i socialutskottet gör en gemensam reservation till utskottets betänkande om Sveriges ratifikation av FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att samhället är tillgängligt
är en av de mest centrala frågorna för människor med funktionsnedsättning eftersom det är när tillgängligheten brister som man blir funktionshindrad, skriver Elina Linna (v) och Thomas Nilén (mp) i reservationen.

Socialutskottet ställer sig
annars bakom förslaget att Sverige ratificerar konventionen och det fakultativa protokollet som ger individer rätt att klaga hos en internationell instans när de anser att staten förvägrar dem deras rättigheter.

Regeringen tillsatte tidigare under hösten en utredare som ska undersöka hur en lagstiftning som gör bristande tillgänglighet till diskriminering kan se ut.

Läs mer om utredarens uppdrag »

Läs mer om FN-konventionen »

Text:

Kommentarer är avstängda.