Enkelt avhjälpta hinder behöver bättre tillsyn


Hårdare krav på kommunernas tillsyn, sanktionsavgifter och klagorätt för funktionshinderorganisationer är några insatser som kan skynda på arbetet med att få bort enkelt avhjälpta hinder. Det skriver Boverket i en ny analys.

Missar alla mål utom ett


Efter fem års arbete är det osäkert om Boverkets arbete med tillgänglighet har gett några konkreta effekter i den byggda miljön.